نوشته های جدید
صفحه اصلی / 2018 / ژوئن

آرشیو ماهانه: ژوئن 2018

مدیریت

حد و سپاس خدایی را که ما را در جهت نیل به اهداف خویش یاری نمود و با تکیه بر نیاز بشر این امکان فراهم گرید که اینک مدیر و موسس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد معاصر با تکیه بر نیاز جامعه در جهت آموزش و ایجاد اشتغال و …

مشاهده بیشتر »